Usvajanje pasa je ozbiljna odluka i ne treba je olako donositi.
Pre nego što usvojite psa treba dobro da razmislite o svojim motivima i obavezama koje podrazumeva svakodnevna briga o njemu. Pre usvajanja pasa obavljamo detaljan intervju sa potencijalnim udomiteljima kako bi doneli najbolju odluku u interesu pasa o kojima brinemo. Obavezno je potpisivanje ugovora o udomljavanju.
Obaveze vlasnika su:
-Potpisivanje ugovora
-Preuzimanje životinja
-Trajni smeštaj,hrane,veterinarske nege
-Ne napuštanje životinja i ne otudjivanje životinja
-Obaveštavanje o svakoj promeni(adresa,uginuće..)
-Omogućavanje predstavnicima Udruženja kontrolu uslova držanja zivotinja

BRIGA O ŽIVOTINJAMA MI JE VAŽNIJA OD BRIGE O TOME DA LI MI SE LJUDI SMEJU-GEORG SAND